Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, tělocvična se zázemím Hasičská zbrojnice obce Líbeznice Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, tělocvična se zázemím Přístavba základní školy, Slavětínská – Klánovice

Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ
Líbeznice, tělocvična se zázemím
Hasičská zbrojnice
obce Líbeznice
Přístavba budovy odborných
učeben a laboratoří
Vestavba kanceláří v objektu
CÚ pro Pardubický kraj
Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ
Líbeznice, tělocvična se zázemím
Přístavba základní školy,
Slavětínská – Klánovice

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Důvodem k dozorování stavby je zajištění realizace stavby od zhotovitele v nejvyšší kvalitě tak, aby byl investor s dokončeným dílem po všech stránkách …

KOORDINÁTOR BOZP

Vydáním zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vzniká pro většinu stavebních objektů, potažmo zadavatelů …

PROJEKČNÍ ČINNOST

Kvalitní projekt šetří peníze. Proto se při zpracování dokumentace je nutné zaměřit na volbu optimálních technologií a efektivní využití stavebního materiálu …

Poslední realizované projekty

Převážně se věnujeme novostavbám a rekonstrukcím staveb občanské vybavenosti.

Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 v Klecanech

Činnost: TDS a Koordinátor BOZP

Investor: město Klecany

Investiční náklady: 88,3 mil. s DPH

Realizace: 11/2019 – 8/2021

Rekreační volnočasový areál Hostinné – koupaliště

Činnost: TDS a Koordinátor BOZP

Investor: město Hostinné

Investiční náklady: 59,5 mil. s DPH

Realizace: 9/2019 – 6/2021

Úprava komunikací a prostranství v lokalitě u kola a na hůrce

Činnost: TDS a Koordinátor BOZP

Investor: obec Líbeznice

Investiční náklady: 15,9 mil. s DPH

Realizace: 4/2021 – 11/2021

S čím můžeme pomoci?

TECHNICKÝ DOZOR (TDI)

Důvodem k dozorování stavby je zajištění realizace stavby od zhotovitele v nejvyšší kvalitě tak, aby byl investor s dokončeným dílem po všech stránkách maximálně spokojen. Kromě zmíněné kvality provedené práce dbá i na správnost používaných materiálů s dodržováním technologických postupů výstavby. Rovněž sleduje časový postup jednotlivých prací, aby zhotovitel nebyl s výstavbou v prodlení a aby byl dodržen stanovený termín dokončení stavby.

Vyskytnou-li se při realizaci ze strany zhotovitele na stavbě závady, nekompromisně trvá na jejich okamžitém odstranění, aby bylo zajištěno výsledné dílo bez vad. Dále kontroluje prostavěnost, fakturaci a oprávněnost fakturovaných položek ve vztahu k projektové dokumentaci, aby zhotovitel nemohl účtovat jiné práce než skutečně provedené.

KOORDINÁTOR BOZP

Vydáním zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vzniká pro většinu stavebních objektů, potažmo zadavatelů (investorů, stavebníků), povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba, určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být pouze určená fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10).

PROJEKČNÍ ČINNOST

Kvalitní projekt šetří peníze. Proto se při zpracování dokumentace je nutné zaměřit na volbu optimálních technologií a efektivní využití stavebního materiálu, což vede k výrazným ekonomickým úsporám stavby.

Spojte se s námi na níže uvedených kontaktech

Ing. Aleš Řada

Neváhejte se zeptat

Vyplňte toto povinné pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Vyplňte toto povinné pole.
Vyplňte toto povinné pole.
16 - 9 = ?
Zadejte správný výsledek. (antispamová ochrana)
Musíte souhlasit s podmínkami.

IČ: 06553044, obchodní firma: INGARA s.r.o., sídlo a provozovna: Veverkova 1218/13, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, spisová značka: C 40469 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost s ručením omezeným od 25. 10. 2017

Menu